Nsc IS

Kẹp tóc điện Aresa cho tóc

Kẹp dùng để mô hình kiểu tóc Aresa AR-3306 có sức mạnh 30 watt. Chúng được trang bị ba vòi phun có thể thay thế (chỉnh lưu, mini và sóng maxi). Thiết bị này có đèn báo hiệu thuận tiện. Mô hình này sẽ cẩn thận và cẩn thận tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc của bạn.

Kẹp dùng để mô hình kiểu tóc Aresa AR-3304 có sức mạnh 35 watt. Chúng được trang bị bốn vòi phun có thể thay thế (chỉnh lưu, mini, vừa và sóng maxi). Công tắc Bật / Tắt được trang bị một chỉ báo ánh sáng tiện lợi. Mô hình này sẽ cẩn thận và cẩn thận tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc của bạn.

915000 ₫


Kẹp tóc điện Aresa cho tóc | AR-3306 | AR-3310 | AR-3306 PRO

- Gọi - Privacy Policy

© nsc-is.ru Nsc IS. All Rights Reserved.
+84 145 214 2147